ขอบข่ายการสอบเทียบ.

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบฝ่ายสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ โดยได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC : 17025 : 2017 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ. )

Volumetric

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางด้านปริมาตรและ ด้านเคมี

Dimension

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านความยาวและ มิติ

Mass & Balance

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านตุ้มน้ำหนักและเครื่องชั่ง

Temperature

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านอุณหภูมิและไฟฟ้า

Electrical

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านอุณหภูมิและไฟฟ้า

Pressure

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านแรงดัน

ขอบข่ายการสอบเทียบ.

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบฝ่ายสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ โดยได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC : 17025 : 2017 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ. )

 

"ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ได้การรับรองมาตรฐาน ลำดับที่ 24 ของประเทศไทย และอันดับแรกของภาคใต้ - บริการให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ -ประสบกรณ์สอบเทียบมากกว่า 19 ปี โดยทีมงานมืออาชีพ"

We focus on our skills.

We know our core strengths, stick to our guns and hone our skills. Most Importantly, we stay focused.

Micrometer

Outside Micrometer(Digital/Analog) Capability 0 - 650mm

Accredited 17025 0 - 25 mm

Weight

Weight Class F1 (1g - 1000g)

F2 (1mg - 1000g), M1,M2,M3 (1mg - 20kg)

Pressure Instrument

Analog and Digital Pressure Measuring Instrument

0 to 70 Mpa (700 bar)

Pressure Gauge

Pressure Gauge 0 to 70 Mpa (700 bar)

In House, On Site

Temperature & Electrical

Type T (-30°C to 250 °C) TC,Type K N (-30°C to 1200 °C)

Temperature RTD (-30 °C to 400 °C)

Volumetric

Volumetric Flask,Pipette, Measuring Pipette, Burette

Micropipette /Piston pipette /Autopipette More...

pH Meter

pH Meter (In house & On site) 4, 7, 10 pH

Electrical -177.48 mv, 0 mv, 177.48 mv More...

Vernier Caliper

Vernier Caliper (Digital/Analog) Capability 0 - 650 mm

Accredited 17025 0 - 300 mm

We are proud of our work.

Web Development, Advertising Design and Brand Identity development.

Accordions

สาขาบริการสอบเทียบด้านมิติและความยาว (Dimension & Length calibration services)

ให้บริการสอบเทียบมิติและความยาว

- Vernier caliper
- Micrometer
- Thickness gauge
- Dial gauge
- Test indicator
- Height gauge
- Fiber glass measuring
- Steel ruler
- Steel tape measuring
- Depth gauge
- Feeler gauge
And much more...                            

สาขาบริการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักและเครื่องชั่ง (Masses & Balances calibration services)

ให้บริการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก Max 600 kg  และตุ้มน้ำหนัก


- Laboratory balances
- Microbalances
- Analytical balances
- Precision balances
- Moisture balances
- Checkweighers
- Industrial scales
- Crane scales
- Platform scales
- Hanging scales
- Spring scales
- Mechanical scales
- Hydraulic scales
- Digital scales
- Load cell & indicator
And much more...

สาขาบริการสอบเทียบปริมาตร (Volume calibration services)

ให้บริการสอบเทียบMicropipette 1  – 20,000 .
ให้บริการสอบเทียบปริมาตรเครื่องแก้ว 0.1ml – 3,000ml


- Micropipette
- Digital buret
- Cylinder
- Beaker
- Volumetric flask
- Burette

- Dispenser
- All lab glassware
- And much more...

 

สาขาบริการสอบเทียบอุณหภูมิและความชื้น (Temperature & humidity calibration services)

ให้บริการสอบเทียบอุณหภูมิ : -40 C up to 1200 C.


- Forced air oven
- Hot air oven
- Aging oven
- Incubator
- Refrigerator
- Autoclave

- Freezer
- Water bath & oil bath
- Environmental chamber
- Digital thermometer
- Dial thermometer
- Thermo & Hygrometer
- Temperature recorder
- Furnace
- Temperature switch
- Temperature gauge
- Temperature indicator
And much more...

 

สาขาบริการสอบเทียบด้านไฟฟ้า (Electrical calibration services)

ให้บริการสอบเทียบด้านไฟฟ้า 


- Digital Tachometer
- Stop watch
- Timer
- Temp & pressure controller
- Centrifuge
- MST

สาขาบริการสอบเทียบความดันและสุญญากาศ (Pressure & vacuum calibration services)

ให้บริการสอบเทียบความดัน : -0.9 up to 700 bars.


- Pressure gauge
- Vacuum gauge
- Pressure switch
- Pressure transducer
- Diff pressure cell
- Digital pressure meter
- Pressure transmitter
- Pressure recorder
And much more...

สาขาบริการสอบเทียบเคมีและความหนืด (Chemical & viscosity calibration services)

- Viscometer 50 , 100 , 500 , 5000
- PH Recorder
- PH meter 4 , 7 , 10