สาเหตุความผิดพลาดในการวัดชิ้นงาน

ความผิดพลาดในการวัดชิ้นงานด้านมิติ นับเป็นปัญหาสำคัญของผู้ใช้งานเครื่องมือวัด เพราะผลการวัดชิ้นงานที่ผิดจะส่งผลถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด ดังนั้นผู้ใช้งานเครื่องมือจำเป็นต้องมี

ตุ้มน้ำหนักและการสอบเทียบ

ตุ้มน้ำหนัก (Weight) มวลสารและน้ำหนัก (Mass and Weight)  แรงที่กระทำซึ่งกันและกันระหว่างโลกกับวัตถุทั้งมวลที่อยู่บนโลก ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้

การเปลี่ยนนิยามของหน่วยฐานในระบบหน่วยระหว่างประเทศ (Redefinition of the base units of the International System of Units)

การเปลี่ยนนิยามของหน่วยฐานในระบบหน่วยระหว่างประเทศ (Redefinition of the base units of the International System of Units)

สวัสดีวันสงกรานต์

สวัสดี ปีใหม่ ไทยบรรจบ วาระครบ รอบปี ศรีสมัย ขออำนาจ คุณพระ รัตนตรัย อำนวยชัย บันดาล ประทานพร ให้มั่งมี สมบัติพัสถาน

เกจบล็อกคืออะไร

เกจบล็อก (GAUGE BLOCK) หรือแท่งเทียบมาตรฐาน เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่มีความถูกต้องสูง ใช้เป็นมาตรฐาน …

รถชนท้าย ผิดเสมอจริงหรือ

รถชนท้าย ผิดเสมอจริงดิ !? 28/03/2019       “เอี๊ยดดดดด โครมมม!!” สิ้นเสียงที่เกิดขึ้น หากอ้างอิง พ.ร.บ.จราจรทางบกมาตรา 40 ระบุไว้ว่า “ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควร

การอ่านค่า Vernier Caliper หน่วยนิ้ว

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers) คาลิเปอร์ (Caliper) หรือก้ามปู เป็นเครื่องมือวัดสำหรับใช้วัดความกว้างระหว่างสองด้านของวัตถุ เช่น ความหนาของแผ่นเหล็ก ความกว้างของนอต  

ความดัน pressure

ความดัน pressure       ความดัน pressure     ความดัน (อังกฤษ : pressure; สัญลักษณ์ p หรือ P) เป็นปริมาณชนิดหนึ่งในทางฟิสิกส์ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างแรงที่กระทำตั้งฉาก

1 2 3