ประชาสัมพันธ์

PSE Training

ISO/IEC 17025

หลักสูตรอบรมฟรี

คอร์สอบรมหลักสูตร “ การตั้งเกณฑ์เครื่องมือวัด และการตีความใบรายงานผลการสอบเทียบ” ให้กับลูกค้าโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย  
โดยวิทยากร “ อาจารย์พิชัย มะคาทอง 

ในวันที่ 30-11-18  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จ. สุราษฏร์ธานี และ

ในวันที่ 11-12-18  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ. โรงแรมบุรีศรีภู   อ.หาดใหญ่  สงขลา

352

Approved projects

120

Returning customers

17

Award nomination

19

Years of experience

ปี2012 อบรมหลักสูตร ” Systematic Linkage For Technical Requirements” โดย ดร.พจมาน ท่าจีน จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทุกคนมีเวลาเท่ากัน! แต่อยู่ที่ใครจะใช้เวลาให้เกิดความรู้มากกว่ากัน”

pse cal Wright

วิธีฝึกฝนให้ได้ผลมีเพียงทำสองอย่างนี้ให้สำเร็จก็เพียงพอ อย่างแรกคือ ลงมือทำ อย่างที่สองคือ…ทำต่อไปอย่างต่อเนื่องก็เท่านั้น.”

PSE Cal Wright

  คอร์สอบรมหลักสูตร “การจัดการเครื่องมือและการตีความใบ Cert ” ให้กับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
โดยวิทยากรผู้ฝึกอบรมชื่อ “ อาจารย์พิชัย มะคาทอง   ในวันที่ 23-24/11/2016  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ. โรงแรมบุรีศรีภู   อ.หาดใหญ่  สงขลา 

Contact us

Premier System Engineering Co., Ltd.