การสอบกลับได้ของการวัด

การสอบกลับได้ของการวัด (Traceability of measurement) ในความหมายที่พอจะเข้าใจได้ง่ายคือ การสอบเทียบเครื่องมือสืบทอดต่อกันมา จากเครื่องมือวัดของเราย้อนกลับไปยัง