สวัสดีวันสงกรานต์

สวัสดี ปีใหม่ ไทยบรรจบ
วาระครบ รอบปี ศรีสมัย
ขออำนาจ คุณพระ รัตนตรัย
อำนวยชัย บันดาล ประทานพร
ให้มั่งมี สมบัติพัสถาน

สำเร็จงาน รุ่งเรือง ประภัสสร
พูนและเพิ่ม เติมค่า ฐานันดร
เกียรติกำจร ยืนนาน กาลเวลา
ปราศจาก เภทภัย สิ้นไร้โรค
ประสบโชค คืนวัน สุขหรรษา
มีแต่คน รักใคร่ และเมตตา
เป็นที่รัก ปรารถนา ของผู้คน
ขอพรพระ สัมฤทธิ์ เพื่อมิตรสหาย
ทั้งหญิงชาย พรประเสริฐ บังเกิดผล
เถลิงศก สงกรานต์ ผ่านมาดล
ให้ทุกคน ครอบครัว โชคดี มีสุขเอย

 

 

สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ไทย

 

———————————————————————————————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————————————————————————————–