บริการของเรา

ห้องปฎิบัติการเทียบสอบ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบฝ่ายสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ โดยได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC : 17025 : 2005 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ. )

 

Analytical
Pressure
Electrical
Temp/Electrical
Volumetric
MASS
Electronic Balance

บริการของเรา

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบฝ่ายสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ โดยได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC : 17025 : 2005 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ. )

Volumetric & Chemical

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ISO/IEC : 17025 : 2005

Dimension

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ISO/IEC : 17025 : 2005

Mass & Balance

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ISO/IEC : 17025 : 2005

Temperature

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ISO/IEC : 17025 : 2005

Electrical

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ISO/IEC : 17025 : 2005

Pressure

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ISO/IEC : 17025 : 2005

สาขาบริการสอบเทียบด้านมิติและความยาว (Dimension & Length calibration services)

ให้บริการสอบเทียบมิติและความยาว

- Vernier caliper
- Micrometer
- Thickness gauge
- Dial gauge
- Test indicator
- Height gauge
- Fiber glass measuring
- Steel ruler
- Steel tape measuring
- Depth gauge
- Feeler gauge
And much more...                            

สาขาบริการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักและเครื่องชั่ง (Masses & Balances calibration services)

ให้บริการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก Max 600 kg  และตุ้มน้ำหนัก


- Laboratory balances
- Microbalances
- Analytical balances
- Precision balances
- Moisture balances
- Checkweighers
- Industrial scales
- Crane scales
- Platform scales
- Hanging scales
- Spring scales
- Mechanical scales
- Hydraulic scales
- Digital scales
- Load cell & indicator
And much more...

สาขาบริการสอบเทียบปริมาตร (Volume calibration services)

ให้บริการสอบเทียบMicropipette 1  – 20,000 .
ให้บริการสอบเทียบปริมาตรเครื่องแก้ว 0.1ml – 3,000ml


- Micropipette
- Digital buret
- Cylinder
- Beaker
- Volumetric flask
- Burette

- Dispenser
- All lab glassware
- And much more...

 

สาขาบริการสอบเทียบอุณหภูมิและความชื้น (Temperature & humidity calibration services)

ให้บริการสอบเทียบอุณหภูมิ : -40 C up to 1200 C.


- Forced air oven
- Hot air oven
- Aging oven
- Incubator
- Refrigerator
- Autoclave

- Freezer
- Water bath & oil bath
- Environmental chamber
- Digital thermometer
- Dial thermometer
- Thermo & Hygrometer
- Temperature recorder
- Furnace
- Temperature switch
- Temperature gauge
- Temperature indicator
And much more...

 

สาขาบริการสอบเทียบด้านไฟฟ้า (Electrical calibration services)

ให้บริการสอบเทียบด้านไฟฟ้า 


- Digital Tachometer
- Stop watch
- Timer
- Temp & pressure controller
- Centrifuge
- MST

สาขาบริการสอบเทียบความดันและสุญญากาศ (Pressure & vacuum calibration services)

ให้บริการสอบเทียบความดัน : -0.9 up to 700 bars.


- Pressure gauge
- Vacuum gauge
- Pressure switch
- Pressure transducer
- Diff pressure cell
- Digital pressure meter
- Pressure transmitter
- Pressure recorder
And much more...

สาขาบริการสอบเทียบเคมีและความหนืด (Chemical & viscosity calibration services)

- Viscometer 50 , 100 , 500 , 5000
- PH Recorder
- PH meter 4 , 7 , 10