เกี่ยวกับเราnew

 
 
ห้องปฎิบัติการเทียบสอบ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เกี่ยวกับเรา

 

#สอบเทียบทั่วประเทศ # สอบเทียบภาคใต้

 

 

 

ประวัติบริษัท

   บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 8 ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ 074-471480 โทรสาร 074-471290 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบฝ่ายสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งของ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีพื้นที่210ตารางเมตรจัดตั้งขึ้นมาในเดือนมกราคมปีพ.ศ.2543 โดยได้ดำเนินกิจกรรมการให้บริการ สอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งภายในและภายนอกสถานที่ แก่บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , บริษัทในเครือศรีตรัง แอโกรอินดัสตรี จำกัด (มหาชน ) และบริษัทภายนอกทั่วประเทศไทย ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ฝ่ายสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เป็นบริษัทแรกของภาคใต้ที่ได้การ รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ. ) # สอบเทียบภาคใต้

 

 

ทำไมต้องสอบเทียบกับพรีเมียร์ฯ

- ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ได้การรับรองมาตรฐาน ลำดับที่ 24 ของประเทศไทย และอันดับแรกของภาคใต้
- บริการให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ
- มีขอบข่ายการสอบเทียบมากที่สุดในภาคใต้
- ประสบกรณ์สอบเทียบมากกว่า 19 ปี โดยทีมงานมืออาชีพ