สวัสดีวันสงกรานต์

สวัสดี ปีใหม่ ไทยบรรจบ วาระครบ รอบปี ศรีสมัย ขออำนาจ คุณพระ รัตนตรัย อำนวยชัย บันดาล ประทานพร ให้มั่งมี สมบัติพัสถาน