การอ่านค่า Vernier Caliper หน่วยนิ้ว

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)

คาลิเปอร์ (Caliper) หรือก้ามปู เป็นเครื่องมือวัดสำหรับใช้วัดความกว้างระหว่างสองด้านของวัตถุ เช่น ความหนาของแผ่นเหล็ก ความกว้างของนอต

 

สกรู ฯลฯ ในอดีตพัฒนามาจากคีมที่มีด้านหนึ่งสำหรับหนีบวัตถุ อีกด้านเป็นมาตรวัด คาลิเปอร์มีใช้มากในวงการออกแบบวิศวกรรมตลอดจนการวัดอย่างอื่น

เวอร์เนียคาลิปเปอร์มีการออกแบบตามหลักการทำงานเเละการนำไปใช้งาน ซึ่งจะมี 2 รูปแบบ คือเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์เเบบดิจิตอล เเละเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์เเบบอนาล็อค เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์เเบบอนาล็อคยังคงได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานจำนวนมาก เพราะไม่จำเป็นต้องใช้เเบตเตอรี่หรือพลังงานไดๆเพื่อทำการวัด  และมีราคาถูกกว่ารุ่นดิจิตอล  เเต่ในทางกลับกันเวอร์เนียร์คาลลิปเปอร์เเบบดิจิตอลจะมีการอ่านค่าที่ง่ายกว่า เพราะสามารถบอกความยาวเป็นตัวเลขบนหน้าจอได้

 

ส่วนประกอบของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) แบบอนาล็อค

.

 

ตัวอย่างการอ่าน