การปรับแต่งไมโครมิเตอร์

การปรับแต่งไมโครมิเตอร์

 

วิธีการตั้งค่าที่ตำแหน่งศูนย์ (ในสถานการณ์ 0~25)

 

ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

เป็นอุปกรณ์วัดละเอียดอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆอย่างแพร่หลาย นิยมใช้ในการวัดความกว้างยาวหรือความหนาของวัตถุที่มีขนาดเล็กและต้องการความละเอียด

เพราะฉะนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับเครื่องมือ ทั้งเรื่องของการสอบเทียบและการตั้งค่าที่ตำแหน่งศูนย์ สำหรับบทความนี้จะเป็นการอธิบายการตั้งค่าศูนย์พร้อมทั้งรูปตัวอย่าง

01 ทำความสะอาดหน้าผิววัด

01 ทำความสะอาดหน้าผิววัด

เพื่อให้หน้าผิววัดของแกนรับและแกนวัดสะอาด ให้หนีบกระดาษสะอาดระหว่างหน้าผิววัดทั้งสองเบา ๆ แล้วคลายแกนวัดออกเพื่อปล่อยให้กระดาษหลุดออกมา

※ฝุ่นผงจะเกาะติดกับกระดาษบางประเภทได้ง่าย จึงไม่ควรฝืนดึงกระดาษออกเอง

02 หมุนแกนหมุน

02 หมุนแกนหมุน

การปรับแรงกดในการวัดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หมุนตัวหยุดแกนหมุนเปล่า ๆ 1 ~ 3 ครั้ง

03 ปรับแก้ตัวล็อค

03 ปรับแก้ตัวล็อค

จากรูปขีดแบ่งสเกล 0 มีความความคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณ 5 μm ซึ่งจำเป็นต้องปรับแก้โดยการตั้งแกนหมุนให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยการปรับตัวล็อค

04 เสียบประแจไข

04 เสียบประแจไข

ด้านหลังของตัวล็อคบนแขนวัดจะมีรูอยู่ ให้เสียบประแจเข้าไปในรูและปรับค่าให้เป็น 0

ถ้าหากใส่ประแจไม่ถูกต้องจะทำให้ประแจคลายและขีดแบ่งสเกลเสียหายได้ จึงต้องทำด้วยความระมัดระวัง

05 ตำแหน่ง 0

05 ตำแหน่ง 0

นี่คือตำแหน่งที่ถูกต้องของตำแหน่ง 0

ขณะอ่านค่าจากขีดแบ่งสเกล สายตาควรมองตรงไปที่ขีดแบ่งสเกล หากไม่อ่านค่าโดยมองให้ตรงขีดแบ่งสเกลอาจเกิดความคลาดเคลื่อน 2 ~ 3μm ได้

06 ตรวจสอบความแม่นยำ (ใช้แท่นยึดไมโครมิเตอร์)

06 ตรวจสอบความแม่นยำ

(ใช้แท่นยึดไมโครมิเตอร์)

※ อาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นในระยะสกรูเนื่องจากการหมุนของสกรูได้ จึงต้องทำให้แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่ง 0 ยึดไมโครมิเตอร์ด้วยแท่นยึด

07 ตรวจสอบความแม่นยำ (หนีบเกจบล็อคเอาไว้)

07 ตรวจสอบความแม่นยำ

(หนีบเกจบล็อคเอาไว้)

ก่อนหนีบเกจบล็อคต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของเกจบล็อคและไมโครมิเตอร์ตรงกัน

เกจบล็อก (Gauge block)

เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่มีความถูกต้องสูง ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงทางด้านความยาวและมิติ นิยมนำไปใช้เป็น

เครื่องมือสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ ไดอัลเกจ คาลิปเปอร์เกจ เป็นต้น

ขอบคุณที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ไมโครมิเตอร์

: https://th.misumi-ec.com/pr/technical_zone/product_tips/

บทความเรื่อง  Pressure-oil