ค่า pH คืออะไร ?

pH Meter  (Positive potential of the Hydrogen ions)   คำว่า pH ย่อมาจาก Positive potential of the Hydrogen ions (แปลเป็นไทยก็คงประมาณ ศักย์ของไฮโดรเจนไอออน)