มาตรวิทยากับการตรวจควันดำรถยนต์

มาตรวิทยากับการตรวจวัดควันดำรถยนต์ opacity

 

 

บทความเรื่อง  สาเหตุความผิดพลาดในการวัดชิ้นงาน