มาตรวิทยากับการตรวจควันดำรถยนต์

มาตรวิทยากับการตรวจวัดควันดำรถยนต์ opacity